Thay đổi ngôn ngữ Tiếng Việt cho Office 2007 2010 2013 2016

Ngôn ngữ mặc định khi những bạn thiết lập Office là Tiếng Anh, nhưng năng lực Tiếng Anh của bạn hạn chế mà bạn lại muốn thuận tiện sử dụng những tính năng của Office. Các bạn muốn đổi khác ngôn từ Tiếng Việt cho Office mà chưa biết triển khai thế nào ?
Dưới đây sẽ hướng dẫn những bạn cách đổi khác ngôn từ Tiếng Việt cho Office 2007, 2010, 2013, năm nay .

Tải gói ngôn ngữ Tiếng Việt cho Office 2007, 2010, 2013, 2016

Các bạn sử dụng Office phiên bản nào thì những bạn tải gói ngôn từ của phiên bản đó nhé .

–Tải gói ngôn ngữ Tiếng Việt cho Office 2007 tại:
http://www.microsoft.com/vi-vn/download/details.aspx?id=20385

– Tải gói ngôn từ Tiếng Việt cho Office 2010 tại : http://www.microsoft.com/vi-vn/download/details.aspx?id=6804
– Tải gói ngôn từ Tiếng Việt cho Office 2013 tại :

Bản 32 bit – http://www.microsoft.com/vi-vn/download/details.aspx?id=41999

Bản 64 bit – http://www.microsoft.com/vi-vn/download/details.aspx?id=42000

– Tải gói ngôn từ Tiếng Việt cho Office năm nay tại : https://c2rsetup.officeapps.live.com/c2r/download.aspx?ProductreleaseID=languagepack&language=vi-vn&platform=x86&source=O16LAP&version=O16GA
Sau khi tải xong gói ngôn từ Tiếng Việt cho Office, những bạn setup như thông thường. Khi những bạn đã setup xong những bạn liên tục triển khai tiếp những thao tác dưới đây :

Thay đổi ngôn ngữ Tiếng Việt cho Office

Microsoft Office 2007

Bước 1: Chọn Start, nhập từ khóa Office vào ô Search programs and files và chọn Micorsoft Office 2007 Language Settings.

Micorsoft Office 2007 Language Settings

Bước 2: Cửa sổ cài đặt xuất hiện, trong thẻ Display Language các bạn thay đổi thiết lập thành Tiếng Việt trong 2 menu Display Microsoft Office menus and dialog boxes inDisplay Help in. Nhấn OK để thay đổi thiết lập.

Display Language

Kết quả những bạn sẽ được giao diện Tiếng Việt cho Office 2007 như sau :

Kết quả

Microsoft Office 2010

Bước 1: Mở ứng dụng bất kỳ của Office, ví dụ mở Microsoft Word, tiếp theo chọn File -> Options.

Options

Bước 2: Xuất hiện hộp thoại Word Options các bạn chọn thẻ Language, trong phần Choose Editing Languages các bạn chọn Vietnamese và chọn Set as Default.

Tiếp theo các bạn lần lượt chọn Vietnamese -> Set as Default trong phần Display LanguageHelp Language.

Language

Sau khi cài đặt xong các bạn khởi động lại Office và kết quả giao diện Office của các bạn sẽ là ngôn ngữ Tiếng Việt thay vì ngôn ngữ Tiếng Anh mặc định.

Ngôn ngữ Tiếng Việt

Microsoft Office 2013, năm nay những bạn triển khai tương tự như Microsoft Office 2010 .
Như vậy những bạn đã đổi khác ngôn từ Tiếng Việt cho Office của mình. Chúc những bạn thành công xuất sắc !

Bài viết liên quan